Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven - 111, 201, 205, 207, 211

(CZ)

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta300 Kč
Lékařské potvrzení na žádost pacienta200 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční účely300 Kč
Kopie lékařské zprávy, opakované vyhotovení žádanky k vyš. nebo receptu
(Např. při jeho ztrátě nebo znehodnocení pacientem. Uvedená cena je za 1list.)
10 Kč
Zaslání receptu poštou, zaslání zprávy poštou na vyžádání50 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny ZPMV - 211

Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby100 Kč
Infuzní léčba (cena za jednu aplikaci)200 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvní zdravotní pojišťovny OZP - 207

Měkké a mobilizační techniky (1x)165 Kč
Infuzní léčba (cena za jednu aplikaci) 200 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, ostatní pacienty, cizince

(CZ)

Ambulantní neurologické vyšetření včetně speciálních vyšetřovacích testů1.200 Kč
Cílené vyšetření600 Kč
Kontrolní vyšetření300 Kč
Limitovaná polygrafie
vč. analýzy výsledků, kontroního vyšetření a doporučení terapie
v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem, po zaškolení odborným personálem
3.500 Kč
Titrace
  • • První
  • • Druhá
  • • Třetí/čtvrtá
  • • max. cena za titrace týdenní celkem
1.200 Kč
600 Kč
300 Kč
2.400 Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby100 Kč
Měkké a mobilizační techniky165 Kč
Infuzní léčba
(cena za jednu aplikaci)
350 Kč
EEG vyšetření včetně mapování mozkové aktivity1.600 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta300 Kč
Lékařské potvrzení na žádost pacienta200 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční účely300 Kč
Kopie lékařské zprávy, opakované vyhotovení žádanky k vyš. nebo receptu
(Např. při jeho ztrátě nebo znehodnocení pacientem. Uvedená cena za 1list)
10 Kč
Zaslání receptu poštou, zaslání zprávy poštou na vyžádání50 Kč

Naše zařízení neposkytuje nadstandardní zdravotnické výkony.

Accepted Czech Medical Insurances

okno