Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven

(CZ)


Pacienty smluvních zdravotních pojišťoven (111, 205, 207, 211) ošetřejeme zdarma v rámci nasmlouvané péče. Placené úkony:
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta300 Kč
Lékařské potvrzení na žádost pacienta200 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční účely300 Kč
Zaslání receptu poštou, zaslání zprávy poštou na vyžádání50 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, ostatní pacienty, cizince

(CZ)

Ambulantní vyšetření včetně speciálních vyšetřovacích testů1.200 Kč
Cílené vyšetření600 Kč
Kontrolní vyšetření300 Kč
Limitovaná polygrafie
vč. analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem, po zaškolení odborným personálem
3.500 Kč
Titrace
  • • První
  • • Druhá
  • • Třetí/čtvrtá
  • • max. cena za titrace týdenní celkem
1.200 Kč

600 Kč

300 Kč

2.400 Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby150 Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby100 Kč
Měkké a mobilizační techniky165 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta300 Kč
Lékařské potvrzení na žádost pacienta200 Kč
Vyplnění formuláře pro komerční účely300 Kč
Zaslání receptu poštou, zaslání zprávy poštou na vyžádání50 Kč

Naše zařízení neposkytuje nadstandardní zdravotnické výkony.

Accepted Czech Medical Insurances

okno