Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven

(CZ)

Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři)
6.000 Kč
Výpis z dokumentace150 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, ostatní pacienty, cizince

(CZ)

Ambulantní vyšetření včetně speciálních vyšetřovacích testů1.200 Kč
Cílené vyšetření600 Kč
Kontrolní vyšetření300 Kč
Limitovaná polygrafie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
  • • v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem, po zaškolení odborným personálem
  • • ve Spánkové laboratoři za dohledu laborantky

3.500 Kč
4.500 Kč
EEG vyšetření  včetně mapování mozkové aktivity1.600 Kč
Kořenový obstřik150 Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby100 Kč
Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři)
6.000 Kč

Naše zařízení neposkytuje nadstandardní zdravotnické výkony.

Accepted Czech Medical Insurances

okno