Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven


Pacienty smluvních zdravotních pojišťoven ošetřujeme v rámci rozsahu nasmlouvané péče zdarma. Služby, které neproplácí smluvní zdravotní pojišťovny:
Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři)
6.000 Kč
Výpis z dokumentace150 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, ostatní pacienty, cizince

Ambulantní vyšetření včetně speciálních vyšetřovacích testů1.200 Kč
Cílené vyšetření600 Kč
Kontrolní vyšetření300 Kč
Limitovaná polygrafie
včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem, po zaškolení odborným personálem
3.500 Kč
EEG vyšetření  včetně mapování mozkové aktivity1.600 Kč
Kořenový obstřik150 Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby100 Kč
Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři)
6.000 Kč
Titrace
  • • První
  • • Druhá
  • • Třetí/čtvrtá
  • • max. cena za titrace týdenní celkem
1.200 Kč
600 Kč
300 Kč
2.400 Kč
Výpis z dokumentace 150 Kč

Naše zařízení neposkytuje nadstandardní zdravotnické výkony.

Accepted Czech Medical Insurances

okno