EEG – elektroencefalografie

Elektroencefalografie (EEG) je vyšetřovací metoda, která se používá ke sledování činnosti mozku.

 Největším přínos má   pro pacienty, kteří prodělali stav s poruchou vědomí, u kterých je zvažována možnost onemocnění epilepsií. Užívá se ke sledování pacientů s epilepsií. Jako pomocná metoda je přínosem u pacientů s bolestmi hlavy, poruchami paměti, poruchami bdělosti a dalšími nemocemi postihujícími centrální nervovou soustavu. Vyšetření provádíme moderním EEG přístrojem firmy Brainscope.

 

K vyšetření se používají  snímací elektrody, které jsou umístěny v EEG čepicích. Čepice se navléká   na hlavu. K elektrodám se aplikuje gel, který snižuje elektrický odpor pokožky hlavy při snímání povrchového napětí z povrchu hlavy. Vyšetření probíhá vleže na lůžku se zavřenýma očima. Během vyšetření je pacient opakovaně vyzván sestrou otevřít a zavřít oči, po dobu 2 minut usilovně dýchá nosem, 2 minuty ústy. Po té probíhá fotostimulace (pacient je při zavřených očích 2 minuty osvětlován blikavým světlem). V určitých případech se doplňuje EEG po spánkové deprivaci, kdy pacient před EEG vyšetřením nesmí spát  – poučení dostane při objednání sestrou.

 

Při natáčení EEG jsou  snímány elektrické potenciály vznikající činností mozku.  Informace se po zesílení počítačově zpracovávají a převádí do křivek (elektroencefalogramu) na obrazovku EEG přístroje.

 

Jedná se o bezpečnou vyšetřovací metodu, lze ji provádět i těhotným a pacientům s kardiostimulátorem. Vyšetření je nebolestivé. Gel zanesený do vlasů časem zasychá a lze jej vyčesat.

 

Trvání vyšetření:  běžně 20 minut, EEG po spánkové deprivaci 30 minut.

EEG provádí EEG laborantka.

Odborný zástupce: MUDr. Martin Pretl, CSc.

 

Před EEG vyšetřením doporučujeme:

  • Umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel ani lak na vlasy.

  • Večer před vyšetřením nebrat léky ovlivňující pozornost (pokud nejsou součástí pravidelné medikace).

  • Pacient by měl být řádně vyspalý a střízlivý.

  • Není nutné vynechat pravidelně užívané léky.

  • Není nutné měnit stravovací režim.

 

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno