O nás

Pacientům poskytujeme péči v oboru neurologie a spánkové medicíny. V rámci spánková medicíny se věnujeme diagnostice a léčbě poruch spánku dospělých, s hlavním zaměřením na obstrukční spánkovou apnoi (OSA) a nespavost.

Praha 3 – Kubelíkova

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Martin Pretl, CSc.

vedoucí lékář

Vedoucí lékaře Nerologické ambulance a Spánkové poradny, INSPAMED, s.r.o. V letech 1993 – 2010 pracoval na neurologické klinice 1. LF UK a VFN na pozicích sekundární lékař, lékař specialista, odborný asistent. Vzdělání, kvalifikace: - 1987-1993 studium na 1. LF UK (FVL), zakončené promocí - 1997 - Atestace I. stupně v oboru neurologie - 1998 - Funkční odbornost v elektroencefalografii - 2000 - Atestace II. stupně v oboru neurologie - 2000 - Kurz manuální a myoskeletální medicíny - 2001 - Obhajoba kandidátské dizertační práce na téma Regres spánkové architektury u neurodegenerativních onemocnění dětského a adolescentního věku - 2007 - Spánková medicína                                                                                                                                                                                                                                          - 2013 - Certifikát SOMNOLOGIST - Expert in Sleep Medicine                                                                                                                                         - 2014 -  MUDr. Martin Pretl, CSc. - předseda lokálního organizačního výboru XVI. Českého a XI. Česko-Slovenského kongresu spánkové medicíny v Praze, www.spanek2014.cz  

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost JEP, Česká neurologická společnost, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, Evropská společnost pro výzkum spánku, Sdružení ambulantních specialistů, Asociace soukromých neurologů (předseda).

  Pobyty v zahraničí: 1996 leden - březen - Centre Hospitalier Lyon - Sud, Francie - Spánková laboratoř, dr. Challamel - stipendijní pobyt 2003 leden - červenec Stanford University, USA, Spánková klinika a Centrum pro narkolepsii - prof. Mignot - postdoktorandské studium

Aktuální vystoupení - kongresy, přednášky, média:

  • 7.11.2016 na Snídani s Novou  v 6:20a a 7:20 - více na http://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/
  • 10.11.2016 - Náchodské mezioborové dny - přednáška, http://www.nmd.edu-med.cz/

MUDr. Hana Machová

lékářka

MUDr. Hana Machová pracuje v Neurologické ambulanci a Spánkové poradně v Kubelíkově ulici, Praha. Po ukončení fakulty Všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově nastupuje na interní oddělení v Jičíně. Poté pracuje na neurologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

MUDr. Simona Dostálová, Ph.D.

neuroložka, somnoložka

Lékařka Neurologické ambulance a Spánkové poradny, INSPAMED, s.r.o. V letech 1997 – 2012 pracovala na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN na pozicích sekundární lékař, lékař specialista a vědecký pracovník s podílem na pedagogické činnosti.
Vzdělání, kvalifikace:
- 1997 - Ukončení studia na 1. LF UK, obor lékařství, titul MUDr.
- 2002 - Atestace I. stupně v oboru neurologie
- 2001 - Klinická encefalografie
- 2008 - Ukončení doktorského studia v oboru neurovědy 1. LF UK - obhajoba dizertační práce na téma Kraniofaciální abnormality při spánkovém apnoickém syndromu, titul Ph.D.,                                                                                                                                        - 2009 - Znalostní zkouška ze spánkové medicíny                                                                                                                                   - 2009 - Praktická zkouška z polysomnografie                                                                                                                                        - 2012 - Atestace v oboru neurologie 

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích:

Česká lékařská komora
Česká lékařská společnost JEP
Česká neurologická společnost
Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu 

Publikační činnost:

V roce 2016 se autorsky podílela na publikaci Spánková medicína v kauistikách, nakladatelství Mladá fronta.

 

Praha 10 - Skalka

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Martin Pretl, CSc.

vedoucí lékář

Vedoucí lékaře Nerologické ambulance a Spánkové poradny, INSPAMED, s.r.o. V letech 1993 – 2010 pracoval na neurologické klinice 1. LF UK a VFN na pozicích sekundární lékař, lékař specialista, odborný asistent. Vzdělání, kvalifikace: - 1987-1993 studium na 1. LF UK (FVL), zakončené promocí - 1997 - Atestace I. stupně v oboru neurologie - 1998 - Funkční odbornost v elektroencefalografii - 2000 - Atestace II. stupně v oboru neurologie - 2000 - Kurz manuální a myoskeletální medicíny - 2001 - Obhajoba kandidátské dizertační práce na téma Regres spánkové architektury u neurodegenerativních onemocnění dětského a adolescentního věku - 2007 - Spánková medicína                                                                                                                                                                                                                                          - 2013 - Certifikát SOMNOLOGIST - Expert in Sleep Medicine                                                                                                                                         - 2014 -  MUDr. Martin Pretl, CSc. - předseda lokálního organizačního výboru XVI. Českého a XI. Česko-Slovenského kongresu spánkové medicíny v Praze, www.spanek2014.cz  

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost JEP, Česká neurologická společnost, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, Evropská společnost pro výzkum spánku, Sdružení ambulantních specialistů, Asociace soukromých neurologů (předseda).

  Pobyty v zahraničí: 1996 leden - březen - Centre Hospitalier Lyon - Sud, Francie - Spánková laboratoř, dr. Challamel - stipendijní pobyt 2003 leden - červenec Stanford University, USA, Spánková klinika a Centrum pro narkolepsii - prof. Mignot - postdoktorandské studium

Aktuální vystoupení - kongresy, přednášky, média:

  • 7.11.2016 na Snídani s Novou  v 6:20a a 7:20 - více na http://novaplus.nova.cz/porad/snidane-s-novou/
  • 10.11.2016 - Náchodské mezioborové dny - přednáška, http://www.nmd.edu-med.cz/

MUDr. Veronika Krejčí

neuroložka

MUDr. Veronika Krejší je lékařkou Neurologické ambulance a Spánkové poradny, pobočky Skalka v Praze. Odborná praxe: Od ledna 2002 pracuje dr. Krejčí v Iktovém centru a jednotce neurointenzivní péče neurologické kliniky VFN a 1.LF UK jako lékař specialista, odborný asistent. V předchozích letech pracovala na Neurologické odd. Fakultní nemocnice na Bulovce jako sekundární lékař, na Neurologickém odd. Nemocnice Ústí nad Orlicí jako sekundární lékař a Neurologickém a rehabilitačním odd. Nemocnice Havlíčkův Brod jako sekundární lékař.

Vzdělání:

1992-1998 1.lékařská fakulta UK, Praha- obor lékařství, titul MUDr. 2001 Atestace I.stupně v oboru neurologie 2001 Neurologická intenzivní péče 2003 Duplexní sonografie v neurologii , 2005 Odborná způsobilost v oboru neurologie dle 93/16/EU 2007 Odborná způsobilost v oboru neurologie 2008, Transkraniální duplexní sonogafie, 2010 Klinická elektroencefalografie.  

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařká komora.

Kutná Hora

Neurologická ambulance

Lékaři

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská

lékařka

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská je lékařkou pobočky v Kutné Hoře. Absolvovala FVL UK Praha v roce 1980. Atestaci z neurologie složila v roce 1983, poté začala pracovat na neurologické ambulanci v Kutné Hoře.

MUDr. Mária Dufincová

vedoucí lékařka, neuroložka

MUDr. Dufincová je vedoucí lékařkou ambulance v Kutné Hoře.  Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (2005). Ve vzdělávání v neurologii pokračovala na Neurologické klinice Fakultní Nemocnice Olomouc, s intenzivním zaměřením na diagnostiku a terapii neurodegenerativních onemocnění. V rámci svého působení ve Fakultní nemocnici Olomouc se kromě vyučování studentů 4. roč. lékařské fakulty také věnovala vědecké činnosti v oboru.

Zároveň pracovala v neurologické ambulanci Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc.

Během své více než šestileté praxe na neurologickém oddělení Oblastní Nemocnice Kolín a.s. se kromě práce sekundárního lékaře na lůžkovém oddělení, JIP iktového centra a ve všeobecné neurologické ambulanci také věnovala vyšetřování neurofyziologickými metodami (elektromyografie a evokované potenciály). Na neurologickém oddělení kolínské nemocnice stále příležitostně slouží.

Atestovala v r. 2011 s atestační práci na téma Trombosa intrakraniálních venosních splavů u mladých žen.

Úspěšně ukončila studium manuální a myoskeletální medicíny na RHB klinice Fakultní Nemocnice Hradec Králové a poradenskou psychologii.

Pardubice

Neurologická ambulance

Lékaři

MUDr. Richard Plný

lékař

MUDr. Plný je vedoucím lékařem Neurologické ambulance a Spánkové poradny v Pardubicích.  V roce 1995 ukončil studium na 3. lékařské fakultě UK v Praze a tentýž rok nastoupil na interní oddělení nemocnice v Broumově. Od roku 1997 se věnuje oboru neurologie, ve kterém získal atestaci I. a II. stupně (2002). Pracoval jako sekundární lékař na neurologii nemocnice v Náchodě a jako samostatný neurolog v Centru neurologické péče v Rychnově nad Kněžnou. V letech 2005-2015 působil ve funkci primaře oddělení neurologie Oblastní nemocnice Trutnov, ve které založil spánkovou laboratoř vybavenou polysomnografií a zasadil se o vznik iktového centra a instalaci přístroje magnetické rezonance. Absolvoval 3 odborné stáže na významných neurologických pracovištích ve Francii (Paříž, Poitiers). Je specializován ve spánkové medicině (2006) a neurosonologii (2015), rovněž se věnuje EEG a evokovaným potenciálům. Zúčastnil se řady klinických výzkumných studií. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří spánková medicina, cévní onemocnění mozku, demence - poruchy paměti, bolesti hlavy a Parkinsonova nemoc.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.