Mikrospánek a ospalost za volantem

Mikrospánek trvá 3 až 15 sekund. Po této době dojde k probuzení či usnutí. Pokud je mikrospánkem postižen řidič, tak při samotném probuzení může reagovat zmatečně, panicky a právě tato fáze „mikroprobuzení“ je příčinou mnoha nehod.

„Kromě nespavosti je hlavní příčinou denní únavy a mikrospánků obstrukční spánková apnoe (OSA), projevující se chrápáním a zástavami dechu během spánku. Obstrukční spánkovou apnoi trpí až 10 % populace, především muži.“ řekl MUDr. Martin Pretl, CSc., somnolog. Ve většině případů samotnému mikrospánku předchází opakované snížení pozornosti, zvýšená únava a ospalost, jež má individuální projevy. Řidiči mohou mít či mají: * pomalejší reakce na vnější podněty – příkladem může být opožděné přepnutí dálkových světel, * rozmazané vidění – obraz okolí se začne slévat, * zhoršenou orientaci, * problémy se zpracováním informací, * pokles výkonnosti, bdělosti, * zvýšenou náladovost a agresivní chování. Ospalost, únava, mikrospánek za volantem – kombinace těchto faktorů je velmi nebezpečná. Většina lidí si je velmi dobře vědoma nebezpečí řízení pod vlivem alkoholu, ale neuvědomuje si, že řízení při ospalosti a únavě může mít stejně fatální důsledky. Podobně jako alkohol, ospalost a únava zpomaluje rychlost reakce, snižuje rychlost úsudku a zvyšuje riziko nehodovosti. Na rozdíl od alkoholu v současné době neexistují testy, které by jednoznačné prokázaly ospalost, únavu či mikrospánek jako příčinu nehody. Policisté se například v ČR spoléhají na výpověď účastníka nehody. Proto je v oficiálních statistikách uváděno malé procento nehod v důsledku únavy či mikrospánku. V roce 2007 byla ”’únava označena jako přímá příčina dopravních nehod v 856 případech.”’ Ve skutečnosti se však únava podílí i na jiných příčinách dopravních nehod, jakým je ”’nevěnování se řízení vozidla 32.558 nehod”’ za rok 2007, ”’nedání přednosti v jízdě 32.179 nehod”’ v roce 2007 a dalších. Pokud se ale podíváme na statistiky například amerického dopravního institutu National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), dostaneme jiná čísla. V rámci zjišťování 55 % dotazovaných řidičů odpovědělo, že v průběhu minulého roku řídili, i když byli unaveni. Pokud řidiči hodnotili celou dobu své řidičské praxe, tak 23 % řidičů za volantem usnulo, ale nehavarovalo; 3 % řidičů usnula a havarovala a u 2 % byla příčinou havárie ospalost. Únava a ospalost při jízdě způsobuje v USA více než 100.000 havárií ročně, což má za následek 40.000 zranění a 1.550 úmrtí. Mikrospánek, únava a ospalost jsou častou příčinnou dopravních nehod. „Podle dostupných statistik působí lidský faktor více než polovinu nehod v provozu na silnicích“, uvádí prof. Ing. Mirko Novák, DrSc. z Fakulty dopravní ČVUT.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno