EEG – elektroencefalografie

Elektroencefalografie (EEG) je  vyšetřovací metoda, která se používá ke sledování činnosti mozku. 

Největším přínos má pro pacienty, kteří prodělali stav s poruchou vědomí, u kterých je zvažována možnost onemocnění epilepsií. Užívá se ke sledování pacientů s epilepsií. Jako pomocná metoda je přínosem u pacientů s bolestmi hlavy, poruchami paměti, poruchami bdělosti a dalšími nemocemi postihujícími centrální nervovou soustavu. Vyšetření provádíme moderním EEG přístrojem firmy Brainscope.

K vyšetření se používají snímací elektrody, které jsou umístěny v EEG čepicích. Čepice se navléká na hlavu. K elektrodám se aplikuje gel, který snižuje elektrický odpor pokožky hlavy při snímání povrchového napětí z povrchu hlavy. Vyšetření probíhá vleže na lůžku se zavřenýma očima. Během vyšetření je pacient opakovaně vyzván sestrou otevřít a zavřít oči, po dobu 2 minut usilovně dýchá nosem, 2 minuty ústy. Po té probíhá fotostimulace (pacient je při zavřených očích 2 minuty osvětlován blikavým světlem). V určitých případech se doplňuje EEG po spánkové deprivaci, kdy pacient před EEG vyšetřením nesmí spát – poučení dostane při objednání sestrou.

Při natáčení EEG jsou snímány elektrické potenciály vznikající činností mozku. Informace se po zesílení počítačově zpracovávají a převádí do křivek (elektroencefalogramu) na obrazovku EEG přístroje.

Jedná se o bezpečnou vyšetřovací metodu, lze ji provádět i těhotným a pacientům s kardiostimulátorem. Vyšetření je nebolestivé. Gel zanesený do vlasů časem zasychá a lze jej vyčesat.

Trvání vyšetření: běžně 20 minut, EEG po spánkové deprivaci 30 minut.
EEG provádí EEG laborant: Jindřiška Prokopová
Odborný zástupce: MUDr. Martin Pretl, CSc.

Před EEG vyšetřením doporučujeme:

Umýt si vlasy a nepoužít tužidlo, gel ani lak na vlasy

Večer před vyšetřením nebrat léky ovlivňující pozornost (pokud nejsou součástí pravidelné medikace)

Pacient by měl být řádně vyspalý a střízlivý

Není nutné vynechat pravidelně užívané léky

Není nutné měnit stravovací režim

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno