Polygrafické vyšetření

Polygrafické vyšetření (limitovaná polygrafie, Embleta, firma Embla) je vyšetření k diagnostice poruch spánku, hlavně spánkové apnoe.

Polygrafické vyšetření (limitovaná polygrafie, Embleta, firma Embla) spočívá ve sledování následujících parametrů: 

 • Proudu vzduch před nosem a ústy (flow čidla) a dýchací zvuky.

 • Dýchacích pohybů hrudníku a břicha pomocí elastických pásů.

 • Saturace krve kyslíkem – pomocí čidla připevněného na malíku.

 • Pohybů končetin – pomocí elektrod na dolních končetinách.

 • EKG – pomocí elektrod na hrudníku.

 

K vyšetření se pacient dostaví v domluveném čase. Následuje příprava k vyšetření, trvající 30-60 minut.

 • Vyplnění potřebné dokumentace a dotazníků.

 • Nalepení a připevnění všech potřebných elektrod a čidel.

 • Zaškolení pacienta v manipulaci s vyšetřovacím přístrojem.

 

Po zaškolení pacient odchází domů. Diagnostický přístroj se sám zapne (laborantka Vám sdělí, v kolik hodin) a proběhne vlastní vyšetření. Ráno se přístroj sám vypne (laborantka Vám sdělí, v kolik hodin). Pacient si sejme z těla čidla a elektrody a uloží je spolu s přístrojem do zapůjčené brašny. Přístroj je nutné vrátit do ambulance ráno po vyšetření mezi 8:00 a 8:30.

 

Po vyhodnocení záznamu lékařem je při další dohodnuté schůzce sdělen výsledek vyšetření a navrhnut další terapeutický postup.

 

Před vyšetřením není ze strany pacienta nutná žádná speciální příprava. Doporučujeme však následující:

 • Provést večerní osobní hygienu před příchodem do ambulance, přístroj není možné po nasazení snímat. Přístroj nebrání v pohybu, jídle ani v základních činnostech (WC ap.).

 • Dostavit se ve volném pyžamu nebo triku a volných kalhotách (tepláky ap.) na spaní.

 • Vzhledem k tomu, že některá čidla jsou na těle pacienta připevněna viditelně (např. na obličeji), doporučujeme si zajistit odvoz domů.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno