Titrace

Zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (PAP) – titrace tlaků

Léčba obstrukční spánkové apnoe (OSA) se řídí počtem zástav dechu – apnoických pauz. Nejčastější příčinou OSA je uzávěr dýchacích cest během spánku. U středně těžké a těžké OSA (více jak 15 apnoí za hodinu, tzv. index AHI >15) je suverénní metodou léčba pomocí přetlaku v dýchacích cestách (PAP), nejčastěji trvalým přetlakem v dýchacích cestách (CPAP). Pomocí přístroje, hadice a nosní masky je v dýchacích cestách vytvářen přetlak, který zabrání uzávěru dýchacích cest a udrží je po celou dobu spánku průchodné. Spánek se tak může nerušeně prohloubit. Výsledkem je vymizení apnoí a udávaných příznaků OSA (únava, nevyspalost, neodpočatost). Léčba je dobře tolerována. Pro správný průběh léčby je třeba nastavit optimální přetlak, který se zjistí titrací.

Postup titrace

Při sdělení diagnozy během ambulantní kontroly (po polygrafickém nebo polysomnografickém vyšetření) jsou naplánovány termíny zahájení léčby – titrace tlaků. V optimálním případě trvá titrace 5 dnů.

1. den, obvykle pondělí, trvání 45-60 minut

Zahájení léčby OSA pomocí CPAP. Pacient je laborantkou podrobně zaškolen, jak ovládat přístroj. Je proveden výběr vhodné masky a zaškolení na její použití. Poté cca 20-30 minut pacient zkouší, jak lze s přístrojem spát. Takto informovaný pacient odchází domů. Přístroj, masku a další komponenty jsou zapůjčeny domů.

2. den, obvykle úterý, trvání kontroly 15 minut

Tato kontrola je velmi důležitá. Sestra z naměřených hodnot z předešlé noci vybere a nastaví vhodný trvalý přetlak v dýchacích cestách. V tomto režimu spí pacient následující noci doma.

3. a 4. den, obvykle středa a čtvrtek, trvání kontroly 10 minut

Během kontrol je event. upravován tlak dle objektivních výsledků a subjektivních pocitů pacienta.

5. den, obvykle pátek, trvání 10-15 minut

Ukončení titrace, zhodnocení efektu terapie, vrácení titračního přístroje, masky a hadice (všech komponentů).

Ke správnému zahájení léčby je nezbytné, aby pacient počítal s docházkou na titrace během celého týdne v termínech, které byly stanoveny před zahájením titrace. Přístroj je určen ke každodennímu používání po celou dobu spánku.

Následně je naším zařízením zasílána žádost na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Po jejím schválení revizním lékařem je pacient vyzván k převzetí přístroje (vyřízení žádosti trvá dle jednotlivých pojišťoven v průměru 1 měsíc) – přístroj je zapůjčován pojišťovnou na stanovenou dobu (nyní 10 let). Komponenty (maska, hadice, filtry) jsou u prvovydání zdarma. Podrobné informace obdržíte při předání přístroje, kdy budete zaškolení, jak s přístrojem manipulovat, pečovat o něj. Předání přístroje firmou ResMed, instruktáž a podpis smluv zabere cca ¾ hodiny.

První kontrola léčby je za 3 měsíce od předání přístroje, druhá za 12 měsíců a dále pravidelně po 12 měsících.

Po roce užívání je doporučeno komponenty vyměnit z hygienických důvodů. Při výměně pacient doplácí 25 % celkové ceny komponentů (cca se jedná o doplatky ve výši: filtry 45 Kč, maska 650 – 1200 Kč, hadice cca 500 Kč).

Komponenty si pacient objednává ve Spánkové poradně INSPAMED, s.r.o., která musí vyhotovit žádost na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno