Informace pro spolupracující zdravotnická zařízení

Zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (PAP) – titrace tlaků – informace pro pacienta

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno