Spolupráce se Spánkovou poradnou

V rámci zkvalitnění péče o pacienty Vás žádáme o spolupráci v níže uvedených bodech.

1.

Předání informačních materiálů pacientovi :

– Polygrafické vyšetření

– Zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (PAP) – titrace tlaků – informace pro pacienta

– Nespavost – KBT lečba nespavosti

2.

Vystavení a předání pacientovi :

– žádanky K

– lékařské zprávy, ze spolupracujících ORL ordinaci prosíme zaslat „ORL nález“ (je vyžadován ZP)

– reportu apnealinku popř. polygrafického vyšetření

Po domluvě je možno výše uvedené dokumenty posílat zabezpečenou cestou.

Žádáme Vás, abyste pacienta ústně informovali o jeho diagnoze a o průběhu léčby obstrukční spánkové apnoe. Prosíme zvláště o zdůraznění informace, že titrace probíhá cca 5 dní a je nezbytně nutné, aby si pacient vyčlenil čas a počítal s tímto rozsahem léčby. Podrobné informace o principech léčby obdrží pacient v naší ordinaci.

Preferujeme objednání mailem – prosíme zaslat jméno, telefon, požadavek na mail: info@spankovaporadna.cz popř. telefonicky na 244 470 708. Pacient se může rovněž objednat sám. Naše sestry poté pacienta kontaktují a dohodnou termín vyšetření.

Děkujeme Vám za možnost spolupráce s Vašim zdravotnickým zařízením.

Save

Save

Save

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno