Pokyny k polygrafickému vyšetření

Před polygrafickým vyšetření PROSTUDUJTE níže uvedené pokyny.

Polygrafické vyšetření pokyny (*.PDF)
Informovaný souhlas (*.PDF)

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno