Údržba přetlakového přístroje

Přístroj umístěte na pevnou podložku ve výši hlavy v dosahu čerstvého vzduchu. Neumisťujte jej na zem, do postele, do nočního stolku či vysoko nad hlavu. Před prvním použitím pečlivě prostudujte následující instrukce i návod k použití přístroje. Při infekci dýchacích cest přístroj NEUŽÍVEJTE!

Vyčistěte:

Denně: Polštářek masky ráno po použití opatrně vytřete vlhkým ubrouskem. Nádobku zvlhčovače ráno po použití vyprázdněte, vypláchněte teplou vodou a nechte vyschnout. Před použitím plňte čerstvou destilovanou, případně převařenou vodou.

Týdně: Masku rozeberte a jednotlivé části pečlivě umyjte ve vlažné mýdlové vodě a důkladně propláchněte. Po úplném vyschnutí masku opět pozorně složte. Popruhy masky perte dle potřeby. Nádobku zvlhčovače rozeberte a vymyjte jako masku. Rozloženou nádobku můžete rovněž umýt v horním koši myčky na 40°C. Sediment na stěnách nádobky odstraňte roztokem kyseliny citrónové. Hadici umyjte ve vlažné mýdlové vodě, vypláchněte a vyvěšenou nechte důkladně vyschnout. Nevystavujte hadici přímému slunci či teplu z topného tělesa. Filtr vyklepejte a v případě potřeby vyměňte! Nikdy neperte!

Měsíčně: Přístroj a zvlhčovač otřete vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě.

Kontrolujte polštářek masky a olivky:

Jsou okraje polštářku masky nebo olivek do nosu ztuhlé nebo popraskané? Je polštářek neprůhledný nebo zakalený? Pociťujete při použití snížený komfort, popřípadě zarudnutí či podráždění kůže?

Maska: Je nutno hlavový díl nadměrně napínat pro zabránění úniku tlaku okolím masky? Je hlavový díl nadměrně opotřebovaný, nepruží, popřípadě zapáchá?

Hadice (standardní i vyhřívaná): Začíná se na vaší hadici objevovat zakalení průhledných částí nebo trhliny? Filtr Vykazuje filtr známky opotřebení, má změněnou barvu nebo je proděravělý?

Zvlhčovač: Je dno či horní kryt nádobky zvlhčovače zbarvený, zkalený nebo popraskaný? V případě, že si můžete na některou z otázek odpovědět kladně, příslušnou část vyměňte!

Vyměňte:

Každý 1 rok: Masku, hadici a filtr. Spoluúčast pacienta činí 25 % z ceny příslušenství.

Každé 2 roky: Zvlhčovač. Spoluúčast pacienta činí 25 % z ceny příslušenství.

Každých 10 let: Přístroj na podporu dýchání ve spánku. Jeho předpis je bez spoluúčasti pacienta. V případě, že u výše zmiňovaných komponentů dojde k jakémukoli poškození či opotřebení znemožňující řádné používání přístroje před uplynutím jejich minimální životnosti, je možno příslušný díl zakoupit ve společnosti unimedis, s.r.o. za plnou cenu! Pro výměnu zdravotnického prostředku po uplynutí doby jeho životnosti kontaktujte pracoviště spánkové medicíny, které vám přístroj na podporu dýchání ve spánku indikovalo (kontakty naleznete na www.sleep-society.cz), popřípadě společnost unimedis, s.r.o.

Průkaz uživatele přístroje na podporu dýchání ve spánku

V případě cest do zahraničí doporučujeme vozit potvrzení týkající se přístroje. Potvrzení obdržíte při předání přístroje, případně kontaktujte sestry na info@spankovaporadna.cz.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

okno