Výměna komponentů

Vyměňte

Každý 1 rok: Masku, hadici a filtr. Spoluúčast pacienta činí 25 % z ceny příslušenství.

Každé 2 roky: Zvlhčovač. Spoluúčast pacienta činí 25 % z ceny příslušenství.

Každých 10 let: Přístroj na podporu dýchání ve spánku. Jeho předpis je bez spoluúčasti pacienta. V případě, že u výše zmiňovaných komponentů dojde k jakémukoli poškození či opotřebení znemožňující řádné používání přístroje před uplynutím jejich minimální životnosti, je možno příslušný díl zakoupit ve společnosti unimedis, s.r.o. za plnou cenu!

Pro výměnu zdravotnického prostředku po uplynutí doby jeho životnosti kontaktujte pracoviště spánkové medicíny, které vám přístroj na podporu dýchání ve spánku indikovalo.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.