Ceny ošetření

Pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven


Pacienty smluvních zdravotních pojišťoven ošetřujeme v rámci rozsahu nasmlouvané péče zdarma. Služby, které neproplácí smluvní zdravotní pojišťovny:
Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři)
6.000 Kč
Výpis z dokumentace150 Kč

Ceny ošetření

Pro pojištěnce nesmluvních zdravotních pojišťoven, ostatní pacienty, cizince

Ambulantní vyšetření včetně speciálních vyšetřovacích testů1.200 Kč
Cílené vyšetření600 Kč
Kontrolní vyšetření300 Kč
Limitovaná polygrafie
včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie v domácím prostředí se zapůjčeným přístrojem, po zaškolení odborným personálem
3.500 Kč
EEG vyšetření  včetně mapování mozkové aktivity1.600 Kč
Kořenový obstřik150 Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny v rámci reflexní léčby100 Kč
Komplexní polysomnografie včetně analýzy výsledků, kontrolního vyšetření a doporučení terapie
(tj. komplexní noční monitoring ve spánkové laboratoři)
6.000 Kč
Titrace
  • • První
  • • Druhá
  • • Třetí/čtvrtá
  • • max. cena za titrace týdenní celkem
1.200 Kč
600 Kč
300 Kč
2.400 Kč
Výpis z dokumentace 150 Kč

Naše zařízení neposkytuje nadstandardní zdravotnické výkony.

Accepted Czech Medical Insurances

INFORMACE PRO PACIENTY

Provoz našich ambulancí probíhá bez přerušení při zabezpečení všech požadavků na bezpečný provoz (dezinfekce, ochranné prostředky apod).

1) Provádíme polygrafická vyšetření, EEG vyšetření i zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (tzv. titrace CPAP).

2) S pacienty, objednanými k ambulantnímu vyšetření, je předem telefonicky nebo mailově potvrzen termín vyšetření. Rizikové pacienty jsme schopni vyšetřit distančně.

3) Prosíme objednané pacienty, aby se k vyšetření dostavili přesně, vzhledem k hygienickým opatřením a požadavkům musíme minimalizovat počet osob v čekárně. Doprovod pacienta bude z hygienických důvodů vpuštěn do čekárny jen v nutných případech.

4) Pacienti s příznaky respiračního onemocnění žádáme, aby dbali doporučení, vydaných Ministerstvem zdravotnictví, na vyšetření nechodili a vyšetření zrušili. Dohodneme s nimi nový termín vyšetření. Jedinci, kteří by vykazovali známky respiračního onemocnění, nebudou do našich zařízení vpuštěni.

Děkujeme za pochopení, chráníme se všichni

Kolektiv Inspamed