O nás

MUDr. Martin Pretl, CSc.

Co-Owner / Head, Neurology and Sleep Clinic, INSPAMED, Ltd. From 1993 to 2010 Dr. Martin Pretl worked with the Department of Neurology 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital located in Prague, Czech Republic.

Praha 3 – Belgická

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Praha 10 - Skalka

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Martin Pretl, CSc.

vedoucí lékář

V letech 1993 – 2010 pracoval na neurologické klinice 1. LF UK a VFN na pozicích sekundární lékař, lékař specialista, odborný asistent. Vzdělání, kvalifikace: - 1987-1993 studium na 1. LF UK (FVL), zakončené promocí - 1997 - Atestace I. stupně v oboru neurologie - 1998 - Funkční odbornost v elektroencefalografii - 2000 - Atestace II. stupně v oboru neurologie - 2000 - Kurz manuální a myoskeletální medicíny - 2001 - Obhajoba kandidátské dizertační práce na téma Regres spánkové architektury u neurodegenerativních onemocnění dětského a adolescentního věku - 2007 - Spánková medicína                                                                                                                                                                                                                                          - 2013 - Certifikát SOMNOLOGIST - Expert in Sleep Medicine                                                                                                                                         - 2014 -  MUDr. Martin Pretl, CSc. - předseda lokálního organizačního výboru XVI. Českého a XI. Česko-Slovenského kongresu spánkové medicíny v Praze, www.spanek2014.cz  

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařská komora, Česká lékařská společnost JEP, Česká neurologická společnost, Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, Evropská společnost pro výzkum spánku, Sdružení ambulantních specialistů, Asociace soukromých neurologů (předseda).
  Pobyty v zahraničí: 1996 leden - březen - Centre Hospitalier Lyon - Sud, Francie - Spánková laboratoř, dr. Challamel - stipendijní pobyt 2003 leden - červenec Stanford University, USA, Spánková klinika a Centrum pro narkolepsii - prof. Mignot - postdoktorandské studium

MUDr. Veronika Krejčí

neuroložka

Odborná praxe: Od ledna 2002 pracuje dr. Krejčí v Iktovém centru a jednotce neurointenzivní péče neurologické kliniky VFN a 1.LF UK jako lékař specialista, odborný asistent. V předchozích letech pracovala na Neurologické odd. Fakultní nemocnice na Bulovce jako sekundární lékař, na Neurologickém odd. Nemocnice Ústí nad Orlicí jako sekundární lékař a Neurologickém a rehabilitačním odd. Nemocnice Havlíčkův Brod jako sekundární lékař.

Vzdělání:
1992-1998 1.lékařská fakulta UK, Praha- obor lékařství, titul MUDr. 2001 Atestace I.stupně v oboru neurologie 2001 Neurologická intenzivní péče 2003 Duplexní sonografie v neurologii , 2005 Odborná způsobilost v oboru neurologie dle 93/16/EU 2007 Odborná způsobilost v oboru neurologie 2008, Transkraniální duplexní sonogafie, 2010 Klinická elektroencefalografie.  
Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařká komora.

Kutná Hora

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská

lékařka

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská absolvovala FVL UK Praha v roce 1980. Atestaci z neurologie složila v roce 1983, poté začala pracovat na neurologické ambulanci v Kutné Hoře. V roce 1993 absolvovala EEG kurz a v roce 1994 kurz manuální medicíny.

(CZ) MUDr. Jaroslav Střílek

vedoucí lékař

(CZ)

MUDr. Jaroslav Střílek je vedoucím lékařem ordinace INSPAMED Kutná Hora.

Absolvoval 1. LF v Praze a v roce 1988 nastoupil na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka.

 

Zde prošel různými pracovními pozicemi až po vedoucího lékaře oddělení. V roce 1990 absolvoval 5 měsíční stáž Nemocnice Charité v Berlíně. V roce 1991 získal v oboru neurologie I. atestaci a v roce 1998 II. atestaci. V roce 1997 získává funkční odbornost z EEG. Od roku 1998 nastupuje jako primář neurologického oddělení nemocnice Mělník, kde toto oddělení zakládá.

V roce 2000 absolvoval kurz myoskeletální medicíny v Brně a v roce 2004 školení hypnózy v Kroměříži u prof. Kratochvíla. Od roku 2006 pracoval jako neurolog v lázních Bohdaneč. V roce 2019 se MUDr. Jaroslav Střílek stává vedoucím lékařem ordinace INSPAMED Kutná Hora. Je členem ČLK a odborných společností.

Ostrava

Neurologická ambulance a Spánová poradna

Pardubice

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

(CZ) MUDr. Richard Plný

lékař

(CZ)

MUDr. Plný je vedoucím lékařem Neurologické ambulance a Spánkové poradny v Pardubicích.  V roce 1995 ukončil studium na 3. lékařské fakultě UK v Praze a tentýž rok nastoupil na interní oddělení nemocnice v Broumově. Od roku 1997 se věnuje oboru neurologie, ve kterém získal atestaci I. a II. stupně (2002). Pracoval jako sekundární lékař na neurologii nemocnice v Náchodě a jako samostatný neurolog v Centru neurologické péče v Rychnově nad Kněžnou. V letech 2005-2015 působil ve funkci primaře oddělení neurologie Oblastní nemocnice Trutnov, ve které založil spánkovou laboratoř vybavenou polysomnografií a zasadil se o vznik iktového centra a instalaci přístroje magnetické rezonance. Absolvoval 3 odborné stáže na významných neurologických pracovištích ve Francii (Paříž, Poitiers). Je specializován ve spánkové medicině (2006) a neurosonologii (2015), rovněž se věnuje EEG a evokovaným potenciálům. Zúčastnil se řady klinických výzkumných studií. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří spánková medicina, cévní onemocnění mozku, demence - poruchy paměti, bolesti hlavy a Parkinsonova nemoc.

Accepted Czech Medical Insurances

INFORMACE PRO PACIENTY

Provoz našich ambulancí probíhá bez přerušení při zabezpečení všech požadavků na bezpečný provoz (dezinfekce, ochranné prostředky apod).

1) Provádíme polygrafická vyšetření, EEG vyšetření i zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (tzv. titrace CPAP).

2) S pacienty, objednanými k ambulantnímu vyšetření, je předem telefonicky nebo mailově potvrzen termín vyšetření. Rizikové pacienty jsme schopni vyšetřit distančně.

3) Prosíme objednané pacienty, aby se k vyšetření dostavili přesně, vzhledem k hygienickým opatřením a požadavkům musíme minimalizovat počet osob v čekárně. Doprovod pacienta bude z hygienických důvodů vpuštěn do čekárny jen v nutných případech.

4) Pacienti s příznaky respiračního onemocnění žádáme, aby dbali doporučení, vydaných Ministerstvem zdravotnictví, na vyšetření nechodili a vyšetření zrušili. Dohodneme s nimi nový termín vyšetření. Jedinci, kteří by vykazovali známky respiračního onemocnění, nebudou do našich zařízení vpuštěni.

Děkujeme za pochopení, chráníme se všichni

Kolektiv Inspamed