O nás

Neurologická ambulance a Spánková poradna INSPAMED, s.r.o. byla založena Ondřejem Kalašem a Martinem Pretlem jako první soukromé zařízení v České republice v roce 2009, zabývající se diagnostikou a léčbou poruch spánku a bdění.

Hlavním cílem naší ambulance bylo nabídnout pacientům služby tak, aby nemuseli trávit svůj čas v nemocničním zařízení a vše zvládnout v ambulanci a domácím prostředí. Specializujeme se hlavně na diagnostiku a léčbu spánkové apnoe, nespavosti, ale i ostatních poruch spánku a bdění (syndrom neklidných končetin, nadměrná denní spavost, narkolepsie, parasomnie, poruchy cirkadiánní rytmicity ad.).

Součástí zařízení je i Institut spánkové medicíny. Je zaměřen na vzdělávací aktivity v oboru spánkové medicíny, které nabízí formou přednášek a kurzů. Tyto akce jsou určeny jak pro spánkovou, tak pro širší medicínskou veřejnost.

ODKAZY NA ROZHOVORY NALEZENETE ZDE http://spankovaporadna.cz/pro-media/

 

Praha 2 – Belgická

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Martin Pretl, CSc.

vedoucí lékář

MUDr. Martin Pretl působí jako vedoucí lékař společnosti INSPAMED. s.r.o. od jejího založení v roce 2009

Po studiích na 1. LF UK (1987-1993) pracoval v letech 1993 – 2010 na neurologické klinice 1. LF

UK a VFN na pozicích postgraduálního studenta, sekundárního lékaře, lékaře specialisty a odborného asistenta.

Atestace v oboru neurologie získal v roce 1997 (I.st) a 2000 (II.st.). Kandidátskou dizertační práci na téma Regres spánkové architektury u neurodegenerativních onemocnění dětského a adolescentního věku (školitel prof. Nevšímalová) obhájil v roce 2001 na 1. LF UK. V roce 2007 získal titul Somnolog ČSVSM a v roce 2013 získal nejvyšší evropské vzdělání v oboru spánkové medicíny - Certifikát ESRS SOMNOLOGIST - Expert in Sleep Medicine.

MUDr. Martin Pretl je členem Evropská společnost pro výzkum spánku a Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu – člen výboru.

MUDr. Martin Pretl spoluzakládal Asociaci soukromých neurologů (ASN), jíž je předsedou. Dále je členem Revizní komise Sdružení ambulantních specialistů (SAS), řadovým členem České neurologické společnosti (ČNS), České lékařské společnosti (ČLS JEP) a Česká lékařské komory (ČLK)

Pobyty v zahraničí a stáže: 1996 Spánková laboratoř Centre Hospitalier Lyon–Sud u prof. Challamel; 2003 postdoktorandské studium na Stanfordově Univerzitě - Spánková klinika a Centrum pro narkolepsii u prof. Mignota

MUDr. Martin Pretl je autorem či spoluautorem mnoha odborných článků v recenzovaných periodicích, kapitol v odborných knihách a učebnicích, podílel se na tvorbě odborných doporučení týkajících se spánkové medicíny v ČR i při EU. Přednáší na českých i světových odborných fórech, popularizuje spánkovou medicínu pro laickou veřejnost. Je zván do televizních i rozhlasových pořadů a poskytuje rozhovory různým periodikům.

 

MUDr. Hana Machová

lékářka

MUDr. Hana Machová pracuje v Neurologické ambulanci a Spánkové poradně v Kubelíkově ulici, Praha. Po ukončení fakulty Všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově nastupuje na interní oddělení v Jičíně. Poté pracuje na neurologickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

MUDr. Irene Dall´Antonia

lékařka

 MUDr. Irene Dall´Antonia pracuje v Neurologické ambulanci a Spánkové poradně v ordinaci Belgická, Praha 2. Po ukončení studiích Všeobecného lékařství na 1. LF UK (2010–2016), pokračovala ve vzdělávání na Neurologické klinice, Všeobecná Fakultní Nemocnice v Praze, na pozicích postgraduálního studenta a sekundárního lékaře. V rámci postgraduálního studia v oboru neurověd se MUDr. Dall´Antonia věnuje spánkové problematiky.  

MUDr. Petra Kovalská

lékařka

Praha 10 - Skalka

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Martin Pretl, CSc.

vedoucí lékář

MUDr. Martin Pretl působí jako vedoucí lékař společnosti INSPAMED. s.r.o. od jejího založení v roce 2009

Po studiích na 1. LF UK (1987-1993) pracoval v letech 1993 – 2010 na neurologické klinice 1. LF

UK a VFN na pozicích postgraduálního studenta, sekundárního lékaře, lékaře specialisty a odborného asistenta.

Atestace v oboru neurologie získal v roce 1997 (I.st) a 2000 (II.st.). Kandidátskou dizertační práci na téma Regres spánkové architektury u neurodegenerativních onemocnění dětského a adolescentního věku (školitel prof. Nevšímalová) obhájil v roce 2001 na 1. LF UK. V roce 2007 získal titul Somnolog ČSVSM a v roce 2013 získal nejvyšší evropské vzdělání v oboru spánkové medicíny - Certifikát ESRS SOMNOLOGIST - Expert in Sleep Medicine.

MUDr. Martin Pretl je členem Evropská společnost pro výzkum spánku a Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu – člen výboru.

MUDr. Martin Pretl spoluzakládal Asociaci soukromých neurologů (ASN), jíž je předsedou. Dále je členem Revizní komise Sdružení ambulantních specialistů (SAS), řadovým členem České neurologické společnosti (ČNS), České lékařské společnosti (ČLS JEP) a Česká lékařské komory (ČLK)

Pobyty v zahraničí a stáže: 1996 Spánková laboratoř Centre Hospitalier Lyon–Sud u prof. Challamel; 2003 postdoktorandské studium na Stanfordově Univerzitě - Spánková klinika a Centrum pro narkolepsii u prof. Mignota

MUDr. Martin Pretl je autorem či spoluautorem mnoha odborných článků v recenzovaných periodicích, kapitol v odborných knihách a učebnicích, podílel se na tvorbě odborných doporučení týkajících se spánkové medicíny v ČR i při EU. Přednáší na českých i světových odborných fórech, popularizuje spánkovou medicínu pro laickou veřejnost. Je zván do televizních i rozhlasových pořadů a poskytuje rozhovory různým periodikům.

 

MUDr. Veronika Krejčí

neuroložka

MUDr. Veronika Krejčí je lékařkou Neurologické ambulance a Spánkové poradny, pobočky Skalka v Praze. Odborná praxe: Od ledna 2002 pracuje dr. Krejčí v Iktovém centru a jednotce neurointenzivní péče neurologické kliniky VFN a 1.LF UK jako lékař specialista, odborný asistent. V předchozích letech pracovala na Neurologické odd. Fakultní nemocnice na Bulovce jako sekundární lékař, na Neurologickém odd. Nemocnice Ústí nad Orlicí jako sekundární lékař a Neurologickém a rehabilitačním odd. Nemocnice Havlíčkův Brod jako sekundární lékař.

Vzdělání:

1992-1998 1.lékařská fakulta UK, Praha- obor lékařství, titul MUDr. 2001 Atestace I.stupně v oboru neurologie 2001 Neurologická intenzivní péče 2003 Duplexní sonografie v neurologii , 2005 Odborná způsobilost v oboru neurologie dle 93/16/EU 2007 Odborná způsobilost v oboru neurologie 2008, Transkraniální duplexní sonogafie, 2010 Klinická elektroencefalografie.  

Členství v odborných společnostech a zájmových organizacích: Česká lékařká komora.

Kutná Hora

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská

lékařka

MUDr. Jaroslava Dřevíkovská je lékařkou pobočky v Kutné Hoře. Absolvovala FVL UK Praha v roce 1980. Atestaci z neurologie složila v roce 1983, poté začala pracovat na neurologické ambulanci v Kutné Hoře.

MUDr. Jaroslav Střílek

vedoucí lékař

MUDr. Jaroslav Střílek je vedoucím lékařem ordinace INSPAMED Kutná Hora.

Absolvoval 1. LF v Praze a v roce 1988 nastoupil na Neurologickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka.

 

Zde prošel různými pracovními pozicemi až po vedoucího lékaře oddělení. V roce 1990 absolvoval 5 měsíční stáž Nemocnice Charité v Berlíně. V roce 1991 získal v oboru neurologie I. atestaci a v roce 1998 II. atestaci. V roce 1997 získává funkční odbornost z EEG. Od roku 1998 nastupuje jako primář neurologického oddělení nemocnice Mělník, kde toto oddělení zakládá.

V roce 2000 absolvoval kurz myoskeletální medicíny v Brně a v roce 2004 školení hypnózy v Kroměříži u prof. Kratochvíla. Od roku 2006 pracoval jako neurolog v lázních Bohdaneč. V roce 2019 se MUDr. Jaroslav Střílek stává vedoucím lékařem ordinace INSPAMED Kutná Hora. Je členem ČLK a odborných společností.

Ostrava

Neurologická ambulance a Spánová poradna

Pardubice

Neurologická ambulance a Spánková poradna

Lékaři

MUDr. Richard Plný

lékař

MUDr. Plný je vedoucím lékařem Neurologické ambulance a Spánkové poradny v Pardubicích.  V roce 1995 ukončil studium na 3. lékařské fakultě UK v Praze a tentýž rok nastoupil na interní oddělení nemocnice v Broumově. Od roku 1997 se věnuje oboru neurologie, ve kterém získal atestaci I. a II. stupně (2002). Pracoval jako sekundární lékař na neurologii nemocnice v Náchodě a jako samostatný neurolog v Centru neurologické péče v Rychnově nad Kněžnou. V letech 2005-2015 působil ve funkci primaře oddělení neurologie Oblastní nemocnice Trutnov, ve které založil spánkovou laboratoř vybavenou polysomnografií a zasadil se o vznik iktového centra a instalaci přístroje magnetické rezonance. Absolvoval 3 odborné stáže na významných neurologických pracovištích ve Francii (Paříž, Poitiers). Je specializován ve spánkové medicině (2006) a neurosonologii (2015), rovněž se věnuje EEG a evokovaným potenciálům. Zúčastnil se řady klinických výzkumných studií. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří spánková medicina, cévní onemocnění mozku, demence - poruchy paměti, bolesti hlavy a Parkinsonova nemoc.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

INFORMACE PRO PACIENTY

Provoz našich ambulancí probíhá bez přerušení při zabezpečení všech požadavků na bezpečný provoz (dezinfekce, ochranné prostředky apod).

1) Provádíme polygrafická vyšetření, EEG vyšetření i zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (tzv. titrace CPAP).

2) S pacienty, objednanými k ambulantnímu vyšetření, je předem telefonicky nebo mailově potvrzen termín vyšetření. Rizikové pacienty jsme schopni vyšetřit distančně.

3) Prosíme objednané pacienty, aby se k vyšetření dostavili přesně, vzhledem k hygienickým opatřením a požadavkům musíme minimalizovat počet osob v čekárně. Doprovod pacienta bude z hygienických důvodů vpuštěn do čekárny jen v nutných případech.

4) Pacienti s příznaky respiračního onemocnění žádáme, aby dbali doporučení, vydaných Ministerstvem zdravotnictví, na vyšetření nechodili a vyšetření zrušili. Dohodneme s nimi nový termín vyšetření. Jedinci, kteří by vykazovali známky respiračního onemocnění, nebudou do našich zařízení vpuštěni.

Děkujeme za pochopení, chráníme se všichni

Kolektiv Inspamed