S nespavostí se setkal téměř každý z nás. Chronickými problémy trpí kolem 10–15% populace, poslední dobou toto číslo spíše narůstá. Insomnie se projevuje neschopností usnout, přerušovaným spánkem a časným probouzením.

Více informací

Mikrospánek trvá 3 až 15 sekund. Po této době dojde k probuzení či usnutí. Pokud je mikrospánkem postižen řidič, tak při samotném probuzení může reagovat zmatečně, panicky a právě tato fáze „mikroprobuzení“ je příčinou mnoha nehod.

Více informací

Výskyt, projevy onemocnění Nadměrnou spavostí – hypersomnií trpí cca 5 % populace. Člověk s nadměrnou potřebou spánku má zkrácenou dobu bdělosti, kterou by měl věnovat aktivnímu životu a práci – vzdělání, práci, rodině a svému volnému času.

Více informací

Narkolepsie je nervové onemocnění, které postihuje část mozku, jež kontroluje usínání a vstávání. Nemoc se projevuje náhlým a nekontrolovatelným usínáním, které se opakuje nepravidelně.

Více informací

Obstrukční spánková apnoe (OSA) se projevuje zástavami dechu (apnoemi) během spánku, které jsou ukončeny ukončeny hlasitým zvukem, zachrápáním. Ráno při probuzení pacienti pociťují sucho v ústech, stěžují si na neodpočatost a nevyspalost.

Více informací

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

INFORMACE PRO PACIENTY

Provoz našich ambulancí probíhá bez přerušení při zabezpečení všech požadavků na bezpečný provoz (dezinfekce, ochranné prostředky apod).

1) Provádíme polygrafická vyšetření, EEG vyšetření i zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (tzv. titrace CPAP).

2) S pacienty, objednanými k ambulantnímu vyšetření, je předem telefonicky nebo mailově potvrzen termín vyšetření. Rizikové pacienty jsme schopni vyšetřit distančně.

3) Prosíme objednané pacienty, aby se k vyšetření dostavili přesně, vzhledem k hygienickým opatřením a požadavkům musíme minimalizovat počet osob v čekárně. Doprovod pacienta bude z hygienických důvodů vpuštěn do čekárny jen v nutných případech.

4) Pacienti s příznaky respiračního onemocnění žádáme, aby dbali doporučení, vydaných Ministerstvem zdravotnictví, na vyšetření nechodili a vyšetření zrušili. Dohodneme s nimi nový termín vyšetření. Jedinci, kteří by vykazovali známky respiračního onemocnění, nebudou do našich zařízení vpuštěni.

Děkujeme za pochopení, chráníme se všichni

Kolektiv Inspamed