Informace pro pacienty

Léčba obstrukční spánkové apnoe (OSA) se řídí počtem zástav dechu – apnoických pauz. Nejčastější příčinou OSA je uzávěr dýchacích cest během spánku. U středně těžké a těžké OSA (více jak 15 apnoí za hodinu, tzv. index AHI >15) je suverénní metodou léčba pomocí přetlaku v dýchacích cestách (PAP), nejčastěji trvalým přetlakem v dýchacích cestách (CPAP). Pomocí přístroje, hadice a nosní masky je v dýchacích cestách vytvářen přetlak, který zabrání uzávěru dýchacích cest a udrží je po celou dobu spánku průchodné. Spánek se tak může nerušeně prohloubit. Výsledkem je vymizení apnoí a udávaných příznaků OSA (únava, nevyspalost, neodpočatost). Léčba je dobře tolerována. Pro správný průběh léčby je třeba nastavit optimální přetlak, který se zjistí titrací.

Postup titrace:

Při sdělení diagnozy během ambulantní kontroly (po polygrafickém nebo polysomnografickém vyšetření) jsou naplánovány termíny zahájení léčby – titrace tlaků. V optimálním případě trvá titrace 5 dnů.

1. den, obvykle pondělí, trvání 45-60 minut

Zahájení léčby OSA pomocí CPAP. Pacient je laborantkou podrobně zaškolen, jak ovládat přístroj. Je proveden výběr vhodné masky a zaškolení na její použití. Poté cca 20-30 minut pacient zkouší, jak lze s přístrojem spát. Takto informovaný pacient odchází domů. Přístroj, masku a další komponenty jsou zapůjčeny domů.

2. den, obvykle úterý, trvání kontroly 15 minut

Tato kontrola je velmi důležitá. Sestra z naměřených hodnot z předešlé noci vybere a nastaví vhodný trvalý přetlak v dýchacích cestách. V tomto režimu spí pacient následující noci doma.

3. a 4. den, obvykle středa a čtvrtek, trvání kontroly 10 minut

Během kontrol je event. upravován tlak dle objektivních výsledků a subjektivních pocitů pacienta.

5. den, obvykle pátek, trvání 10-15 minut

Ukončení titrace, zhodnocení efektu terapie, vrácení titračního přístroje, masky a hadice (všech komponentů). Následně je naším zařízením zasílána žádost na příslušnou zdravotní pojišťovnu. Po jejím schválení revizním lékařem je pacient vyzván k převzetí přístroje (vyřízení žádosti trvá dle jednotlivých pojišťoven v průměru 1 měsíc) – přístroj je zapůjčován pojišťovnou na stanovenou dobu (nyní 10 let). První kontrola léčby je za 3 měsíce od předání přístroje, druhá za 12 měsíců a dále pravidelně po 12 měsících.

Ke správnému zahájení léčby je nezbytné, aby pacient počítal s docházkou na titrace během celého týdne v termínech, které byly stanoveny před zahájením titrace.

Přístroj je určen ke každodennímu používání po celou dobu spánku.

V případě zájmu je pro mimopražské pacienty možnost přespání v Praze. Pacient si zařizuje sám. Cenově přijatelný a jeden z nejbližších hotelů je Hotel Olšanka (cca 350m od naší ambulance). Kontakt: 267 092 212, 267 092 879.

Další informace o našem zařízení a léčbě a objednání:

www.spankovaporadna.cz
Praha 3 – Kubelíkova 46, mail: info@spankovaporadna.cz, tel: 244 470 708
Kutná Hora – Náměstí Národního odboje 692, mail: info.kh@inspamed.cz, tel: 327 515 353.

Pardubice – Masarykovo nám. 2667, 530 02 Pardubice,mail: info.pardubice@inspamed.cz, tel: 466 753 315.

Preferujeme objednávky mailem – napište jméno, telefon a stručný popis obtíží, sestry Vás kontaktují a domluví termín objednání.

Naleznete zde seznam partnerů a pojišťoven, se kterými INSPAMED spolupracuje.  

INFORMACE PRO PACIENTY

Provoz našich ambulancí probíhá bez přerušení při zabezpečení všech požadavků na bezpečný provoz (dezinfekce, ochranné prostředky apod).

1) Provádíme polygrafická vyšetření, EEG vyšetření i zahájení léčby pomocí přetlaku v dýchacích cestách (tzv. titrace CPAP).

2) S pacienty, objednanými k ambulantnímu vyšetření, je předem telefonicky nebo mailově potvrzen termín vyšetření. Rizikové pacienty jsme schopni vyšetřit distančně.

3) Prosíme objednané pacienty, aby se k vyšetření dostavili přesně, vzhledem k hygienickým opatřením a požadavkům musíme minimalizovat počet osob v čekárně. Doprovod pacienta bude z hygienických důvodů vpuštěn do čekárny jen v nutných případech.

4) Pacienti s příznaky respiračního onemocnění žádáme, aby dbali doporučení, vydaných Ministerstvem zdravotnictví, na vyšetření nechodili a vyšetření zrušili. Dohodneme s nimi nový termín vyšetření. Jedinci, kteří by vykazovali známky respiračního onemocnění, nebudou do našich zařízení vpuštěni.

Děkujeme za pochopení, chráníme se všichni

Kolektiv Inspamed